• najtańsze kredyty gotówkowe
  • nawet do 200 000PLN bez zabezpieczeń
  • szybka decyzja kredytowa
  • okres spłaty nawet do 10lat
  • kredyt samochodowy – wystarczy tylko oświadczenie

KREDYT GOTÓWKOWY

Kredyt gotówkowy to pożyczka pieniężna, która jest udzielana przez bank lub inny podmiot kredytowy. Przeznaczany jest zazwyczaj na dowolny cel. Kwoty udzielanych kredytów sięgają od kilkuset złotych do nawet 200 000PLN. Spłata rat kredytu może w teorii sięgać do 10lat. Zazwyczaj jednak okres kredytowania wynosi dużo krócej – do 5lat. Wysokość kredytu uzależniona jest od dochodu klienta oraz od innych czynników branych pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej. Zabezpieczenie spłaty takiej formy użyczenia gotówki klientowi są jego dochody albo poręczenie majątkowe innych osób, które w razie problemów ze spłata przejmują ten obowiązek na siebie. Coraz częściej spotyka się także ubezpieczenia od utraty pracy zapewniające w sytuacjach losowych, np. przejścia na bezrobocie – spłatę przez ubezpieczyciela.